Heeft u een nieuwswaardig bericht over uw bedrijf of ontwikkelingen op De Volger? Laat het ons even weten!

Twitter

Facebook

Parkmanagement De Volger op Facebook

Werkzaamheden kruizing N244 en De Volger

Werkzaamheden kruizing N244 en De Volger, De Rijp

DE RIJP, 12 maart 2015 - Deze week is de Gemeente Alkmaar gestart met de 1e fase van de reconstructie van de ontsluiting van bedrijvenpark De Volger met de N244. In deze 1e fase wordt er zand aangebracht in de watergang naast de Zuiddijk. Dit gebeurt i.v.m. met de uitbreiding van de rijbaan en de daarbij verwachte zettingen. Daarnaast wordt er een duiker aangebracht t.h.v. de fiets/voetgangersontsluiting richting de Koningsbrug en zullen er graafwerkzaamheden plaatsvinden ter compensatie voor de demping van de watergang naast de Zuiddijk.

De reconstructie van de ontsluiting is één van de activiteiten die voortkomt uit het VJ22 plan. Binnen dit project zal een opstellocatie worden gecreëerd ten behoeve van de te plaatsen informatiezuil. Om deze opstellocatie te kunnen aanleggen en te blijven werken met natuurlijke taluds, zal de rijbaan van de Zuiddijk moeten worden verlegd.

Deze week is er gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor die verplaatsing. De huidige ondergrond van klei/veen is namelijk niet geschikt om een rijbaan op aan te brengen. De komende weken zal de aannemer Schot Infra daarom zand aanbrengen. Het zand is zwaarder dan de huidige klei/veen grond en de ondergrond zal daardoor gaan nazakken. Om te voorkomen dat het asfalt van de weg straks scheurt, wordt het zand nu aangebracht en zal er enkele maanden worden gewacht (het zogenoemde zettingsproces).

Rond de zomer zal de ondergrond zijn uitgezakt en kan er verder worden gegaan met de asfaltwerkzaamheden. Door het aanbrengen van het zandpakket zal de sloot naast de rijbaan worden gedempt. Om te voorkomen dat er geen doorstroming meer plaatsvindt naar het achtergebied, zal er een nieuwe duiker worden aangebracht. Daarnaast zal er ter compensatie van de demping van de sloot, nieuw open water worden gegraven.

Aanvullende foto's

Bronvermelding

Teksten: George Moses, Dynamic Presentations, Emiel Zomerdijk, Stadswerk 072. Foto's: George Moses, Dynamic Presentations. Overname tekst en foto's alleen toegestaan met bronvermelding.

Over De Volger

De Volger is een bedrijvenpark in Graft-De Rijp, Noord-Holland.
Gelegen in het midden van Noord-Holland is De Volger een centraal gelegen en uitstekend bereikbaar bedrijvenpark. Het gebied is onderverdeeld in De Volger I en De Volger II en ondervindt een expansie van activiteiten.
Lees verder

Geschiedenis

Het gebied rondom De Volger in Graft-De Rijp is een onderdeel van het door grote droogmakerijen (ondermeer Schermer en Beemster) omgeven veengebied van centraal Noord-Holland dat voor een belangrijk deel door de mens gevormd is.
Lees verder

Parkmanagement

Het doel van het parkmanagement is om een moderne, duurzame, ondernemersgerichte werkomgeving met een toekomstbestendig ondernemersmilieu te creëren, dat als werklandschap ook maatschappelijk en sociaal een functie heeft.
Parkmanagement De Volger