Stichting Revitalisering De Volger

Het bestuur van Stichting Revitalisering Bedrijventerrein De Volger De Rijp werd gevormd door zeven ondernemers, die sinds september 2011 bezig zijn plannen te ontwikkelen voor het verbeteren van het aanzicht van het bedrijventerrein als ook voor de modernisering van de infrastructuur. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen de gemeente Graft-De Rijp enerzijds en gevestigde ondernemers anderzijds. Eind 2013 is de stichting omgezet naar Stichting Parkmanagement De Volger.

Oude bestuurssamenstelling

René Veerman - Voorzitter
Klaas Wierenga - Penningmeester
George Moses - Secretaris
Hans Verdwaald - Algemeen bestuurslid
Robert-Jan Noordhof - Algemeen bestuurslid
Maureen van Eijsden - Algemeen bestuurslid
Jip de Lange - Algemeen bestuurslid

Contact

E-mail: stichting@devolger.nl
Website: www.devolger.nl/stichting

Heeft u een nieuwswaardig bericht over uw bedrijf of ontwikkelingen op De Volger? Laat het ons even weten!

Twitter

Facebook

Parkmanagement De Volger op Facebook

Stichting Revitalisering Bedrijventerrein De Volger

Stichting Parkmanagement De Volger positief t.o. plannen Stichting Able

Plan Able, De Volger
Voorgestelde situatie plan Able

DE RIJP, 1 oktober 2013 – In de afgelopen periode heeft het bestuur van Stichting Parkmanagement De Volger overleg gehad met Stichting Able en NV Ontwikkelingsbedrijf NHN inzake hun plannen om bij te dragen aan de revitalisering van bedrijvenpark De Volger.

Stichting De Volger presenteert nieuwe bewegwijzering

Bewegwijzering De Volger
Nieuwe bewegwijzering
bedrijvenpark De Volger
vergroting bewegwijzering

DE RIJP, 26 juni 2013 – Afgelopen dinsdag heeft Stichting Revitalisering Bedrijventerrein De Volger De Rijp de nieuwe bewegwijzering voor het bedrijvenpark De Volger gepresenteerd.

Stichting De Volger maakt voortgang met plannen

Planning De Volger

DE RIJP, 12 april 2013 – Afgelopen woensdag heeft Stichting Revitalisering Bedrijventerrein De Volger De Rijp de voortgang gepresenteerd van de door haar geïnitieerde revitaliseringsprojecten.

Voorjaarsmetamorfose voor De Volger

DE RIJP, 8 april 2013 – Afgelopen vrijdagmiddag nam wethouder Pieter Dijkman op symbolische wijze de subsidieaanvragen van een viertal ondernemers van bedrijventerrein De Volger in ontvangst. De aanvragen werden ingediend in het kader van het vorig jaar ingestelde “Gevelfonds”: een gezamenlijk initiatief van gemeente Graft-De Rijp en Stichting Revitalisering De Volger, waarmee men de uitstraling van de panden en het bedrijventerrein wil revitaliseren.

Voorlichtingsbijeenkomst Stichting De Volger op 10-04-2013

Geachte ondernemer van De Volger,

Graag nodigen wij u hierbij uit voor een bijeenkomst van de Stichting Revitalisering De Volger.

Datum: woensdag 10 april 2013
Tijd: 19:00 - 21:00
Locatie: kantine Peacock TC, De Volger 25

Wij willen u op deze avond bijpraten over de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn:

  • Aanvragen gevel/terreinsubsidie
  • Bewegwijzering: inventarisatie is momenteel compleet en het voorstel definitief
  • Glasvezel: er is een compleet uitgewerkt plan met voorstel

Over De Volger

De Volger is een bedrijvenpark in Graft-De Rijp, Noord-Holland.
Gelegen in het midden van Noord-Holland is De Volger een centraal gelegen en uitstekend bereikbaar bedrijvenpark. Het gebied is onderverdeeld in De Volger I en De Volger II en ondervindt een expansie van activiteiten.
Lees verder

Geschiedenis

Het gebied rondom De Volger in Graft-De Rijp is een onderdeel van het door grote droogmakerijen (ondermeer Schermer en Beemster) omgeven veengebied van centraal Noord-Holland dat voor een belangrijk deel door de mens gevormd is.
Lees verder

Parkmanagement

Het doel van het parkmanagement is om een moderne, duurzame, ondernemersgerichte werkomgeving met een toekomstbestendig ondernemersmilieu te creëren, dat als werklandschap ook maatschappelijk en sociaal een functie heeft.
Parkmanagement De Volger