Heeft u een nieuwswaardig bericht over uw bedrijf of ontwikkelingen op De Volger? Laat het ons even weten!

Twitter

Facebook

Parkmanagement De Volger op Facebook

Revitalisatie bedrijventerrein De Volger door invoeren BIZ-regeling

De commissie Algemene Zaken en Middelen heeft in haar vergadering van 13 september 2011 besloten om het voorstel tot het instellen van een BIZ-regeling voor bedrijventerrein De Volger in De Rijp, positief voor te leggen aan de gemeenteraad op donderdag 29 september 2011. Door het aanwijzen van bedrijventerrein De Volger als Bedrijveninvesteringszone (BIZ) wil de gemeente samen met de ondernemers op De Volger een vitaal, aantrekkelijk, veilig en leefbaar bedrijventerrein realiseren. Wethouder Aart Koning: “De Rijp is één van de mooiste dorpen in Noord-Holland, daar hoort natuurlijk ook het mooiste bedrijventerrein bij.”

Onderzoeken naar de mogelijkheid om een BIZ-regeling in te stellen begonnen enkele jaren geleden. Vervolgens zjin de ondernemers van De Volger tijdens diverse inloopavonden door Stichting Bedrijvenpark De Volger (voorheen Ondernemersbelang De Rijp) geïnformeerd over het voornemen om een BIZ-zone te maken van bedrijventerrein De Volger. Omdat in een BIZ-zone alle ondernemers binnen die zone meebetalen, komen investeringen makkelijker van de grond en worden kosten eerlijker verdeeld. Gebruikers van de panden binnen de BIZ-zone betalen vijf jaar lang 0,19% van de WOZ-waarde van het bedrijfspand. Veel maatregelen worden goedkoper en effectiever door het instellen van de regeling. Daarnaast worden duidelijke afspraken gemaakt tussen ondernemers en de gemeente over elkaars verantwoordelijkheden.

Voorwaarde voor het instellen van een BIZ-heffing is dat er voldoende draagvlak is. Eerder dit jaar voerde de Stichting Bedrijvenpark De Volger een onderzoek uit onder ondernemers waaruit bleek dat 66% voor de BIZ-regeling was. Ten minste de helft van de ondernemers voor wie de bijdrage geldt, moet aan een peiling deelnemen. Van degenen die stemmen, moet ten minste tweederde zich vóór een BIZ-heffing uitspreken en deze groep ondernemers moet meer dan de helft van de WOZ-waarde vertegenwoordigen. De gemeente voert de draagvlakmeting uit. Alle ondernemers in de BIZ-zone krijgen vanaf begin oktober een oproep om aan de draagvlakmeting mee te doen. De uitslag van de draagvlakmeting is naar verwachting begin november bekend.

Lees verder: Revitalisatie bedrijventerrein De Volger (Gemeente Graft-De Rijp)

Over De Volger

De Volger is een bedrijvenpark in Graft-De Rijp, Noord-Holland.
Gelegen in het midden van Noord-Holland is De Volger een centraal gelegen en uitstekend bereikbaar bedrijvenpark. Het gebied is onderverdeeld in De Volger I en De Volger II en ondervindt een expansie van activiteiten.
Lees verder

Geschiedenis

Het gebied rondom De Volger in Graft-De Rijp is een onderdeel van het door grote droogmakerijen (ondermeer Schermer en Beemster) omgeven veengebied van centraal Noord-Holland dat voor een belangrijk deel door de mens gevormd is.
Lees verder

Parkmanagement

Het doel van het parkmanagement is om een moderne, duurzame, ondernemersgerichte werkomgeving met een toekomstbestendig ondernemersmilieu te creëren, dat als werklandschap ook maatschappelijk en sociaal een functie heeft.
Parkmanagement De Volger