Heeft u een nieuwswaardig bericht over uw bedrijf of ontwikkelingen op De Volger? Laat het ons even weten!

Twitter

Facebook

Parkmanagement De Volger op Facebook

Plannen groenvoorziening en parkeervakken De Volger 1

Herinrichting De Volger 1

Op de voorlichtingsavond van 23-09 jl. heeft parkmanagement De Volger de laatste aangepaste tekeningen voor de groenvoorziening en parkeervakken in de Volger 1 gepresenteerd. Dit zijn voorstellen die door de gemeente zijn gemaakt. Ondernemers op De Volger wordt gevraagd hierop op- of aanmerkingen te geven.

Het plan houdt in dat de bestrating van gevel tot gevel wordt aangepast. Dit houdt in dat zowel de bestrating op eigen terrein als gemeentegrond wordt vernieuwd.

Bronvermelding

Tekst: George Moses, Dynamic Presentations. Overname tekst alleen toegestaan met bronvermelding.

BijlageGrootte
14HB0457-NS-001-VO-140924 ontwerp groen 1.pdf309.91 KB
14HB0457-NS-201-VO-140924 ontwerp groen 2.pdf263.21 KB
14HB0457-NS-002-VO-140924 ontwerp groen 3.pdf221.17 KB

Over De Volger

De Volger is een bedrijvenpark in Graft-De Rijp, Noord-Holland.
Gelegen in het midden van Noord-Holland is De Volger een centraal gelegen en uitstekend bereikbaar bedrijvenpark. Het gebied is onderverdeeld in De Volger I en De Volger II en ondervindt een expansie van activiteiten.
Lees verder

Geschiedenis

Het gebied rondom De Volger in Graft-De Rijp is een onderdeel van het door grote droogmakerijen (ondermeer Schermer en Beemster) omgeven veengebied van centraal Noord-Holland dat voor een belangrijk deel door de mens gevormd is.
Lees verder

Parkmanagement

Het doel van het parkmanagement is om een moderne, duurzame, ondernemersgerichte werkomgeving met een toekomstbestendig ondernemersmilieu te creëren, dat als werklandschap ook maatschappelijk en sociaal een functie heeft.
Parkmanagement De Volger