Parkmanagement

Informatie over het parkmanagement op bedrijvenpark De Volger:

Rubrieken:

Parkmanagement

Parkmanagement

Bedrijvenpark De Volger

Het parkmanagement van bedrijvenpark De Volger in De Rijp wordt uitgevoerd door Stichting Parkmanagement De Volger in samenwerking met Coöperatie Parkmanagement De Volger.

Achtergronden

De Stichting Parkmanagement De Volger is uit ontstaan uit Stichting Revitalisering De Volger De Rijp. Het bestuur van Stichting Revitalisering Bedrijventerrein De Volger De Rijp werd gevormd door zeven ondernemers, dat sinds september 2011 bezig is plannen te ontwikkelen voor het verbeteren van het aanzicht van het bedrijvenpark als ook voor de modernisering van de infrastructuur. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen de gemeente Graft-De Rijp enerzijds en gevestigde ondernemers anderzijds. De plannen van de stichting worden financieel ondersteund door subsidies van de provincie Noord-Holland en de gemeente Graft-De Rijp.

Meer informatie over de organisatie, doelen en werkzaamheden van de coöperatie is beschikbaar via: http://www.bedrijvenparkdevolger.nl/

Over De Volger

De Volger is een bedrijvenpark in Graft-De Rijp, Noord-Holland.
Gelegen in het midden van Noord-Holland is De Volger een centraal gelegen en uitstekend bereikbaar bedrijvenpark. Het gebied is onderverdeeld in De Volger I en De Volger II en ondervindt een expansie van activiteiten.
Lees verder

Geschiedenis

Het gebied rondom De Volger in Graft-De Rijp is een onderdeel van het door grote droogmakerijen (ondermeer Schermer en Beemster) omgeven veengebied van centraal Noord-Holland dat voor een belangrijk deel door de mens gevormd is.
Lees verder

Parkmanagement

Het doel van het parkmanagement is om een moderne, duurzame, ondernemersgerichte werkomgeving met een toekomstbestendig ondernemersmilieu te creëren, dat als werklandschap ook maatschappelijk en sociaal een functie heeft.
Parkmanagement De Volger