Heeft u een nieuwswaardig bericht over uw bedrijf of ontwikkelingen op De Volger? Laat het ons even weten!

Twitter

Facebook

Parkmanagement De Volger op Facebook

Onvoldoende draagvlak voor BIZ-regeling

De Gemeente Graft-De Rijp heeft eind oktober 2011 middels een stemming bijdrageplichtigen van het bedrijvenpark De Volger gevraagd mee te doen aan de draagvlakmeting voor het instellen van een BIZ-heffing. Op 11 november 2011 heeft de stemming bij een notaris plaatsgevonden. De uitkomst van de stemming is:

  • Minimaal de helft van de bijdrageplichtigen heeft zich uitgesproken;
  • Er is geen tweederde meerderheid vóór inwerkingtreding;
  • Er is geen meerderheid van vóórstemmers in de som van de WOZ-waarden van onroerende zaken in gebruik bij bijdrageplichtigen.

Derhalve is niet aan alle voorwaarden voldaan en kan de Gemeente Graft-De Rijp de BIZ-heffing niet instellen. De gemeente gaat in de komende periode onderzoeken hoe en op welke wijze de gemeente zich wil inzetten voor het bedrijventerrein De Volger.

Over De Volger

De Volger is een bedrijvenpark in Graft-De Rijp, Noord-Holland.
Gelegen in het midden van Noord-Holland is De Volger een centraal gelegen en uitstekend bereikbaar bedrijvenpark. Het gebied is onderverdeeld in De Volger I en De Volger II en ondervindt een expansie van activiteiten.
Lees verder

Geschiedenis

Het gebied rondom De Volger in Graft-De Rijp is een onderdeel van het door grote droogmakerijen (ondermeer Schermer en Beemster) omgeven veengebied van centraal Noord-Holland dat voor een belangrijk deel door de mens gevormd is.
Lees verder

Parkmanagement

Het doel van het parkmanagement is om een moderne, duurzame, ondernemersgerichte werkomgeving met een toekomstbestendig ondernemersmilieu te creëren, dat als werklandschap ook maatschappelijk en sociaal een functie heeft.
Parkmanagement De Volger