Heeft u een nieuwswaardig bericht over uw bedrijf of ontwikkelingen op De Volger? Laat het ons even weten!

Twitter

Facebook

Parkmanagement De Volger op Facebook

Nieuws

Fusie onontkoombaar voor gemeente Graft-De Rijp

'We willen snel weten met wie we gaan fuseren,' zo verklaart burgemeester Ria Oosterop-van Leussen de zeer actieve houding van gemeente Graft-De Rijp ten opzichte van een fusie met andere gemeenten. Eerder deze maand nam Graft-De Rijp een definitief besluit om te willen fuseren. De gemeente voert nu verkennende gesprekken met de gemeente Alkmaar, Castricum, Koggenland, Purmerend en Zaanstad.

Nieuwe plannen uitbreiding winkelcentrum De Rijp

De eigenaar van winkelcentrum ‘t Boegbeeld, Plus Vastgoed, heeft plannen het winkelcentrum uit te breiden. Uit een zogenaamd distributieplanologisch onderzoek is namelijk gebleken dat er markt is voor uitbreiding, voornamelijk in de dagelijkse non food sector. Dit zijn winkels zoals Action, Blokker en Hema.

De gemeente staat positief tegenover het idee van uitbreiding omdat het belangrijk is - ook in de toekomst - alle inwoners goede winkelvoorzieningen te kunnen bieden.

Bezoek Commissaris van de Koningin aan de De Volger

Woensdag 25 mei 2011 bracht Commissaris van de Koningin voor de Provincie Noord Holland – de heer Johan Remkes – een bezoek aan de gemeente Graft-De Rijp.

Hij werd ontvangen in het gemeentehuis en lunchte daar samen met het college van burgemeester en wethouders. Tijdens de lunch kreeg hij informatie over onder andere Vitaal Graft-De Rijp, bedrijventerrein De Volger, Financiën, ICT, dienstverlening, kunst, cultuur en toerisme.

Verzoek verplaatsing BP benzinestation naar De Volger

In de Vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu van de gemeente Graft-De Rijp op 10-02-2011 is in het Voorstel tot het instemmen met verzoek tot verplaatsing van tankstation BP de Poel besproken.

De eigenaar van BP benzinestation De Poel heeft gevraagd medewerking te verlenen aan de verplaatsing van diens benzinestation van de Grafterbaan te Graft naar het bedrijventerrein De Volger te De Rijp. De locatie betreft een groenstrook aan de voorzijde van De Volger tussen Hotel De Rijper Eilanden en Vopo pompen en machinefabriek.

Fotoimpressie Open Dag 2010

Klik op een foto voor een vergroting en slideshow.

/ / / / / / / /

Over De Volger

De Volger is een bedrijvenpark in Graft-De Rijp, Noord-Holland.
Gelegen in het midden van Noord-Holland is De Volger een centraal gelegen en uitstekend bereikbaar bedrijvenpark. Het gebied is onderverdeeld in De Volger I en De Volger II en ondervindt een expansie van activiteiten.
Lees verder

Geschiedenis

Het gebied rondom De Volger in Graft-De Rijp is een onderdeel van het door grote droogmakerijen (ondermeer Schermer en Beemster) omgeven veengebied van centraal Noord-Holland dat voor een belangrijk deel door de mens gevormd is.
Lees verder

Parkmanagement

Het doel van het parkmanagement is om een moderne, duurzame, ondernemersgerichte werkomgeving met een toekomstbestendig ondernemersmilieu te creëren, dat als werklandschap ook maatschappelijk en sociaal een functie heeft.
Parkmanagement De Volger