Heeft u een nieuwswaardig bericht over uw bedrijf of ontwikkelingen op De Volger? Laat het ons even weten!

Twitter

Facebook

Parkmanagement De Volger op Facebook

Nieuws

Consumentenbeurs druk bezocht

Ondernemers van bedrijvenpark De Volger en uit Graft-De Rijp kijken terug op een geslaagde Consumentenbeurs van 29-10 en 30-10 j.l. De beurs werd gehouden in Sporthal de Oosterven en had als thema "met Hart en Ziel".

Fotografie: Dynamic Presentations

Conflict verhuizing BP De Boel

De industriegrond waar BP De Poel vanuit Graft naartoe wil verhuizen, is inzet van een juridisch conflict. Het bedrijf MetDeZon claimt het perceel op industrieterrein De Volger dat de gemeente Graft-De Rijp hiervoor wil vrijmaken.

Revitalisatie bedrijventerrein De Volger door invoeren BIZ-regeling

De commissie Algemene Zaken en Middelen heeft in haar vergadering van 13 september 2011 besloten om het voorstel tot het instellen van een BIZ-regeling voor bedrijventerrein De Volger in De Rijp, positief voor te leggen aan de gemeenteraad op donderdag 29 september 2011. Door het aanwijzen van bedrijventerrein De Volger als Bedrijveninvesteringszone (BIZ) wil de gemeente samen met de ondernemers op De Volger een vitaal, aantrekkelijk, veilig en leefbaar bedrijventerrein realiseren.

Gorsseling Watersport bestaat 50 jaar

Gorsseling Watersport bestaat 50 jaar en viert dit met een open dag met een totale uitverkoop op zondag 9 oktober. De voorraad wordt met kortingen tot 50% verkocht. Er zijn diverse activiteiten en er worden loten verkocht waarmee een nieuwe boot met motor gewonnen kan worden.

Zie verder: Gorsseling Watersport

Revitalisering bedrijventerrein De Volger-De Rijp

Het rapport Revitalisering De Volger (pdf, GraftDeRijp.nl) van september 2009 geeft meer informatie over het revitaliseringsplan van bedrijventerrein De Volger in De Rijp. Dit eindrapport omvat drie fasen voor de revitalisering van het bedrijventerrein.

Samenvatting

Over De Volger

De Volger is een bedrijvenpark in Graft-De Rijp, Noord-Holland.
Gelegen in het midden van Noord-Holland is De Volger een centraal gelegen en uitstekend bereikbaar bedrijvenpark. Het gebied is onderverdeeld in De Volger I en De Volger II en ondervindt een expansie van activiteiten.
Lees verder

Geschiedenis

Het gebied rondom De Volger in Graft-De Rijp is een onderdeel van het door grote droogmakerijen (ondermeer Schermer en Beemster) omgeven veengebied van centraal Noord-Holland dat voor een belangrijk deel door de mens gevormd is.
Lees verder

Parkmanagement

Het doel van het parkmanagement is om een moderne, duurzame, ondernemersgerichte werkomgeving met een toekomstbestendig ondernemersmilieu te creëren, dat als werklandschap ook maatschappelijk en sociaal een functie heeft.
Parkmanagement De Volger